Gumárenská skupina Zlín
Vavrečkova 275,
762 72 ZlínSložení výboru, včetně pracovní skupiny Odpady Gumárenské skupiny Zlín při České společnosti průmyslové chemie

Ducháček Vratislav, prof. Ing. DrSc. předseda, člen IRCO, IRC-konference
VŠCHT – Fakulta chemické technologie, Ústav polymerů lektor Gumárenských listů
Technická 1905, 166 28 Praha 6
vratislav.duchacek@vscht.cz
Maňas Miroslav, doc. Ing. CSc. místopředseda, garant MGS, IRC

UTB ve Zlíně – VTP ICT ředitelství, Fakulta aplikované informatiky

Nad Stráněmi 4511, 750 05 Zlín
manas@ft.utb.cz
Kuta Antonín, doc. Ing. CSc. vědecký tajemník, IRC
VŠCHT – Fakulta chemické technologie, Ústav polymerů
Technická 1905, 166 28 Praha 6
antonin.kuta@vscht.cz
Dvořák Zdeněk, doc. Ing. CSc. jednatel, vedoucí odborné sekce
UTB ve Zlíně – Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství Gumárenské výrobky
Vavrečkova 275, 762 72 Zlín  
zdvorak@ft.utb.cz  
Klepal Vladimír, doc. Ing. CSc. člen výboru
Gumárenská skupina
vklepal@seznam.cz
Ferdová Lenka, Ing. člen výboru
Synthos Kralupy, a.s.  
O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
lenka.ferdova@synthosgroup.com
Trefil Vladimír, Ing. člen výboru, člen odborné sekce Odpady, ETRA
Radka, s.r.o,533 41 Lázně Bohdaneč
vladimir.trefil@radka.eu
Vybíral Milan člen výboru, revizor
Mitas,a.s. VÚ Zlín, 762 02
Šedesátá 5638, budova č. 43
milan.vybiral@trelleborg.com
Voldánová Jana, Ing. člen výboru
Mitas, a.s. VÚ Zlín, 762 02
Šedesátá 5638, budova č. 43
jana.voldanova@trelleborg.com
Brodský Mojmír, Ing. člen výboru, Gumárenské listy
Trelleborg Bohemia a.s.,
Akademika Bedrny, 502 00 Hradec Králové
mojmir.brodsky@trelleborg.com
Macešek Aleš, Ing. člen výboru, Gumárenské listy
Gumárny Zubří, a.s.,
Hamerská 9, 756 54 Zubří
ales.macesek@guzu.cz
Mrověc Martin, Ing. člen výboru, Gumárenské listy
Trelleborg Bohemia a.s.,
Českých bratří 338, 547 36 Náchod
martin.mrovec@trelleborg.com
Šůla Miroslav, Ing. člen výboru, Gumárenské listy
Trelleborg Bohemia a.s., Akademika Bedrny, 502 00 Hradec Králové
miroslav.sula@trelleborg.com
Kliment Josef, Ing. člen výboru
Gumárenská skupina
kliment44@seznam.cz
Hruška Vlastimil , Ing. člen výboru
Gumotex, a.s. Břeclav, Mládežnická 3A, č.p. 3062, 690 75 Břeclav
info@gumotex.cz
Pastyřík Jaroslav, BBA člen výboru
CS Cabot, s.r.o., P.O. BOX 157, 757 27 Valašské Meziříčí
jaroslav_pastyrik@cabot-corp.com
Vilímek Tomáš, Ing. člen výboru
Continental Barum, spol. s r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice
tomas.vilimek@barum.cz
Feiferlíková Regina, Ing. člen výboru
Continental Barum, spol. s r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice
regina.feiferlikova@barum.cz
Samsonek Jiří, Ing. Ph.D. člen výboru
ITC, a.s. Zlín člen odborné sekce Zkušebnictví
jsamsonek@itczlin.cz
Žwak Martin, Ing. člen výboru
Semperflex-Optimit, s.r.o.
Vítkovská 391/29
742 35 Odry
martin.zwak@semperitgroup.com
Motýl Jiří, Ing. člen výboru
Hercorub a.s.
Vavrečkova 7029
76001 Zlín
jiri.motyl@hercorub.com
Sokolová Hana sekretariát Gumárenské skupiny
Gumárenská skupina gumárenské kurzy - organizace
sokolovah1@seznam.cz
Traburová Jitka účetní
jtraburova@itczlin.cz
© 2017 Gumárenská skupina Zlín