Gumárenská skupina Zlín
Vavrečkova 275,
762 72 ZlínGumárenská skupina Zlín a její aktivity

Cíle a úkoly GSZ
Hlavní aktivity GSZ
Výhody členství v GSZ


GS Zlín má sekretariát na FT UTB ve Zlíně, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín. Je místní pobočkou České společnosti průmyslové chemie se sídlem v Praze 1, Novotného lávka. Její tradice sahají až do roku 1870 a v současné době se hlásí k Českému svazu vědeckotechnických společností. Má více než 1000 členů. Společnost je neziskovou, nevládní organizací a představuje "stavovský spolek" inženýrů, chemiků a techniků.

Cíle a úkoly GSZ:

 • Podpora technického pokroku v oblasti gumárenského průmyslu a navazujících průmyslových odvětví.
 • Podpora výzkumu, vývoje a efektivní výměny informací a zkušeností při rozvoji gumárenského průmyslu.
 • Výchova odborníků v gumárenských oborech a organizace jejich dalšího vzdělávání.
 • Usnadnění mezioborové spolupráce mezi chemickými inženýry a techniky, odborníky v přírodovědných oborech.
 • Spolupráce při zpracování a zavádění norem
 • Vydávání čtvrtletníku Gumárenské listy a dalších odborných publikací


Hlavní aktivity ZGS:
Organizace odborných akcí - konference, symposia, školení a kurzy, např. Mezinárodní gumárenská sympozia, odborné kurzy, odborné semináře

 • Pořádání kurzů, podpora vydávání publikací a učebnic.
 • Spolupráce s partnerskými společnostmi v oblasti chemie: Česká společnost chemická, Česká společnost chemického inženýrství.


Výhody členství v  pobočce GSZ :

 • Aktivní účast na vědeckovýzkumné spolupráci, získání a navázání kontaktů v odborných sekcích.
 • Pravidelný odběr Gumárenských listů a jejich příloh.
 • Aktuální informovanost o odborných akcích, novinkách v literatuře a databázích.
 • Slevy na účastnických poplatcích odborných akcí.

 


© 2019 Gumárenská skupina Zlín