Gumárenská skupina Zlín
Vavrečkova 275,
762 72 ZlínKurzy 2019

Nabídka  kurzů

1. GUMÁRENSKÁ TECHNOLOGIE A VÝROBA TECHNICKÉ PRYŽE

2. GUMÁRENSKÁ CHEMIE, SKLADBA RECEPTUR A VLASTNOSTI PRYŽE

3. GUMÁRENSKÁ ANGLIČTINA

4. PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

5. FORMY PRO ZPRACOVÁNÍ KAUČUKOVÝCH SMĚSÍ

6. TECHNOLOGIE VÝROBY PNEUMATIK

 

Přihláška do kurzu

Informace k přihlášce

Anotace kurzů

GUMÁRENSKÁ TECHNOLOGIE A VÝROBA TECHNICKÉ PRYŽE

ROZSAH UČIVA:

1. Úvod: pryž jako konstrukční materiál, vlastnosti.
Základní pojmy: monomer – jednoduchá a dvojná vazba, vznik polymeru polymerací, postavení kaučuku mezi polymery, vznik pryže vulkanizací kaučuku.
Výjimečnost pryže mezi konstrukčními materiály – hyperelasticita – vlastnost vyplývající z její struktury.
Historie přírodního kaučuku a objevu vulkanizace. Historie syntetických kaučuků.

2. Gumárenské suroviny: obecná skladba receptury
-kaučuky – značení, zdroje, vliv jejich struktury na vlastnosti pryží, typické výrobky
-modifikační systém – plniva (saze, světlá plniva), změkčovadla
-ochranný systém – antidegradanty, vosky, polymerní antiozonanty
-vulkanizační systém sírový (konvenční, semi-EV, EV), donory síry; peroxidický a pryskyřičný, urychlovače, retardéry a inhibitory; aktivační systém
-ostatní přísady – pigmenty, parfémy, retardéry hoření, přísady pro antistatické/vodivé pryže, nadouvadla, vysoušedla, regenerát a další.
Typické receptury pro NR, BR, SBR, NBR, CR, EPDM.

3. Technologické postupy:
Míchání na dvouválcích a v hnětičích, principy strojů, míchací postupy, míchací linky, chladičky, páskování, čištění směsí – pasírování, skladování, expedice; polotovary z míchací linky. Příprava náloží vytlačováním (šnekový a pístový vytlačovací stroj, zubové čerpadlo), tažením na víceválcích. Pogumování textilu (impregnace, nánosování, vtírání, natírání).
Spojování pryže s kovem: příprava kovu (odstranění nečistot, odmaštění, úprava povrchu, spojovací prostředky, způsoby nánosu, zkoušení/hodnocení soudržnosti. Výpočty provozní vulkanizace (T90 + prostup tepla + manipulační doba).
Lisovaná technická pryž – formy, principy jejich konstrukce (zaskřípávací a přetokové drážky), velikost nálože vzhledem k velikosti výrobku.
Lisování tlakové (CM), transferové (TM), vstřikování (IM), výhody a nevýhody technologií, opracování přetoků – mechanické, zmrazováním, principy, zařízení; nedostatky při lisování – zmetky, vzhledové znaky, příčiny a jejich odstraňování, separační prostředky na formy, čištění forem.
Důsledky průběhu vulkanizační křivky na technologickou praxi.
Výroba hadic a těsnění plynulým způsobem – výrobní linky (solná lázeň, mikrovlnná vulkanizace – UHF, vulkanizace ve fluidním loži), postupy a principy linek, skladba směsí (odstraňování vlhkosti).
Výroba hadic s výztuží.

4. Zkoušení kaučukových směsí a vulkanizátů:
Kaučukové směsi – viskozita Mooney, srážlivost, vytlačovatelnost, konfekční lepivost a další vlastnosti; vulkanizační charakteristiky – přístroje, průběh vulkanizační křivky, charakteristické body.
Tahové vlastnosti – pevnost-modul-tažnost, tvrdost Shore a IRHD, hustota, trvalá deformace, strukturní pevnost, obrušivost, odrazová pružnost, zkoušky přirozeného stárnutí, chemické koroze, ozonovzdornosti, odolnosti proti botnání, odolnosti proti nízkým teplotám, dynamických a únavových vlastností, zdravotní nezávadnosti, kontaktních vlastností.

 

Lektor:
Ing. Stanislav Klibáni, Freudenberg Sealing Technologies s.r.o.

 

GUMÁRENSKÁ CHEMIE – SKLADBA RECEPTUR A VLASTNOSTI PRYŽE

ROZSAH UČIVA:

1. Gumárenské suroviny
1.1 Kaučuk – struktura a vlastnosti
1.2 Druhy kaučuků – pro všeobecné použití, olejovzdorné a teplovzdorné
1.3 Druhy gumárenských přísad: přehled a stručné charakteristiky

2. Struktura gumárenské receptury: kaučuk, vulkanizační systém, ochranný systém, modifikační systém
2.1 Vulkanizační systémy – sírový (konvenční, semi EV, EV systém) a jejich vliv na strukturu sítě mono, di a polysulfidické vazby; peroxidický a pryskyřičný systém
2.2 Ochranný systém – antidegradanty, vosky, polymerní antiozonanty (EPDM), NBR/PVC
2.3 Modifikační systém – saze, světlá plniva, změkčovadla, faktisy, regenerát, pryžová moučka, předsíťované kaučuky, retardery, inhibitory, promotory, silany

3. Zkušební metody pro hodnocení kaučuků, gumárenských směsí a pryže, stručný přehled

4. Zásady pro skladbu receptury gumárenské směsi
4.1 Úvaha před skladbou receptury
4.2 Různé postupy při skladbě receptury (latinské čtverce)

5. Skladba receptury pro pryže
5.1 Všeobecné použití
5.2 Olejivzdorné
5.3 Teplovzdorné
5.4 Dynamicky namáhané
5.5 Zdravotně nezávadné
5.6 Odolné opotřebení
5.7 El. vodivé, antistatické a izolační

6. Odlišnosti ve skladbě směsi pro receptury z NR a z SK (SBR, BR, CR, IR, NBR, IIR, EPDM)

7. Praktické receptury pro gumárenské výrobky
• pro běhoun osobních a nákladních autoplášťů
• pro deku dopravního pásu
• pro pružné uložení (silentblok)
• pro statické těsnění proti vodě, minerálnímu oleji, brzdové kapalině
• pro pryžovou obuv (podešev, podpatek, antistatická obuv)
• lisovaná technická pryž o tvrdosti 30 ShA až 90 ShA

8. Postup při laboratorním vývoji receptury gumárenské směsi, ověřování v provozním měřítku a zavedení seriové výroby, sledování životnosti v exploataci

 

Lektoři:
Ing. Jana Voldánová, p. Milan Vybíral, Trelleborg Wheel Systems CZ, a.s. Zlín

 

GUMÁRENSKÁ ANGLIČTINA

Kurz je určen pro pracovníky se znalostí technologie, kteří komunikují se zahraničními partnery a návštěvníky. Účastník musí znát principy základních gumárenských technologií a obecnou angličtinu na úrovni B2, viz odkaz:

Zájemci obdrží test, aby si po předběžném přihlášení do kurzu ověřili svoji úroveň angličtiny.

Pokud bude jazyková úroveň zájemce nižší než B2, nebude pro něj účast v kurzu přínosem. Komunikačním jazykem je výhradně angličtina. Součástí kurzu je intenzivní domácí příprava, samostudium odborných textů.

Náplň kurzu tvoří dvě oblasti komunikace v angličtině: technická a obchodní.

ROZSAH UČIVA:

1. Gumárenská technologie
1.1 Kaučuk a jeho vlastnosti.
1.2 Složení kaučukové směsi a funkce jednotlivých přísad.
1.3 Míchání kaučukových směsí – princip, zařízení (dvouválec, hnětič, …). Logistika.
1.4 Válcování – princip, konstrukce kalandru, válcovací linky pro různé účely.
1.5 Vytlačování – princip, vytlačovací stroj, vytlačovací hlavy.
1.6 Tváření – lisování, přetlačování, vstřikování; specifika, výhody a nevýhody.
1.7 Vulkanizace – princip, změna struktury a vlastností, vulkanizační křivka.
1.8 Zkušebnictví, testování kaučukových směsí a pryžových výrobků.

2. Obchodní angličtina pro běžné pracovní situace:
2.1 Přivítání návštěvníka, provedení po pracovišti.
2.2 Telefonování.
2.3 Prezentace (představení společnosti, výrobku, procesu, ….
2.4 Vedení schůze, diskuse.
2.5 Základy obchodní korespondence

Účastníci kurzu obdrží učební texty opatřené slovníkem. Tyto materiály byly vypracovány speciálně pro tento typ kurzu.

Součástí kurzu je domácí příprava a samostudium odborných textů.

 

Lektor kurzu:
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., Fakulta humanitních studií, Univerzita T. Bati ve Zlíně

 

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

ROZSAH UČIVA:

1. Výrobní systém
• Výroba, výrobní systém v užším pojetí
• Výrobní podnik, výrobní systém v širším pojetí
• Vlivy vnějšího okolí na výrobní podnik a jeho konkurenceschopnost
• Nová paradigmata výrobních systémů

2. Štíhlá výroba
• Plýtvání v podniku
• Štíhlý podnik
• Štíhlé pracoviště
• Štíhlý layout, materiálový a informační tok

3. Metody plánování a řízení výroby
• Podnikové plánování a řízení výroby
• Dílenské řízení a rozvrhování
• Systémy plánování a řízení výroby (PPS)
• Tlakové a tahové systémy řízení výroby
• Nový výrobní management

4. Metody projektování a realizace štíhlé výroby
• Podniková logistika
    • Podniková logistika, logistický systém podniku
    • Nákupní a distribuční logistika
    • Výrobní logistika
• Průmyslové inženýrství
    • Předmět průmyslového inženýrství a jeho historický vývoj
    • Metody kontinuálního zlepšování procesů
    • Metody k řešení technické stránky výrobních systémů ( Systém rychlých změn, Totálně produktivní údržba, Poka –yoke, Vizuální management, Jidoka, Simultánní inženýrství)
• Postupy k budování podniku světové třídy – Fraktálový podnik
    • Koncept fraktálového podniku
    • Projektování fraktálového podniku
    • Realizace fraktálů

5. Výkonnost procesů ve štíhlé výrobě a její hodnocení
• Produktivita a její měření
• Benchmarking
• Balanced –Scorecard

 

Lektor kurzu:
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita T. Bati ve Zlíně

 

FORMY  PRO ZPRACOVÁNÍ  KAUČUKOVÝCH  SMĚSÍ

ROZSAH UČIVA:

 1. Úvod – princip a proces vulkanizace kaučukové směsi
 2. Tvářecí nástroje – formy pro polymery – elastomery
 3. Základní přístupy k řešení forem podle použité technologie
 4. Rozdíly v konstrukci forem pro zpracování termoplastů, reaktoplastů a kaučukových směsí, materiálové problémy
 5. Základní procesní přístupy k výběru výrobní technologie a konstrukčnímu návrhu vulkanizační formy
 6. Procesní řešení formy a energetická bilance formy
 7. Konstrukce výrobků a jejích tvaru v souvislosti s výrobní technologií
 8. Pravidla ke konstrukčnímu řešení dutiny formy podle výrobní technologie a četnosti výroby výrobků
 9. Konstrukční přístupy řešení formy podle použité technologie v souvislosti s výrobními stroji
 10.  Použití materiálů a normálií při konstrukci a výrobě forem
 11.  Pevnostní výpočty forem
 12. Kontrola zaplnění dutin forem výpočetními metodami
 13. Výroby forem a požadavky na přesnost zejména dutiny formy
 14. Povrchové úpravy funkčních částí forem, čistění forem a separace
 15. Běžná údržba a opravy forem, skladování, životnost
 16. Závěr a konzultace konkrétních případů

 

Lektor:
doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc.  Fakulta technologická, Univerzita T. Bati ve Zlíně

 

TECHNOLOGIE VÝROBY PNEUMATIK

Rozsah učiva:

 • Definice pneumatiky
  • Kategorie pneumatik a požadavky na ně kladené
  • Označení pneumatik, rychlostní kategorie, popisy bočnic pneumatik
  • Používané materiály – pryž, textilní a ocelové kordy, patní lana
  • Dezény pneumatik
 • Skladba typické pneumatiky
  • Základní části, z kterých se pneumatika skládá, anglické názvosloví
  • Role konkrétních části pneumatiky a požadované vlastnosti
  • Materiály používané pro výrobu jednotlivých části
  • Problémy, které se u jednotlivých dílů mohou vyskytovat
 • Suroviny a manipulace s nimi
  • Nejpoužívanější typy kaučuků – přírodní, syntetické
  • Nejpoužívanější typy sazí a siliky (+silanů)
  • Antioxidanty, antiozonanty
  • Vulkanizační a aktivační systém
  • Změkčovací oleje
  • Vstupní kontrola surovin
  • Sledování kvality suroviny od dodavatele (statistiky…)
  • Skladován surovin a jejich příprava před použitím
 • Příprava gumárenských směsí
  • Skladba receptur
  • Obecné postupy při míchání, vícestupňové míchání
  • Míchání v hnětiči  a na dvouválcích
 • Mezioperační kontrola
  • Testování směsí
 • Způsoby příprava polotovarů pro konfekci a jejich kontrola – vytlačování, pogumování kordů, stříhání, výroba patních lan
 • Skladování směsí a polotovarů, jejich odležení
 • Způsoby konfekce
 • Vulkanizace a finální kontrola
 • Technické a technologické problémy během všech etap výroby pneumatik
 • Zkoušení hotových výrobků
  • Finální / výstupní kontrola
  • Zkoušení životnosti pneumatik
  • Testování pro štítkování
 • Vývoj
  • Přístrojové vybavení pro testování a vývoj
  • Sledované parametry
  • Testování kaučuků – nové kaučuky a vzájemná zaměnitelnost
  • Zkoušení zpracovatelnosti
  • Vývoj receptur, výrobních postupů, výrobků
 • Různé
  • Ekologické požadavky kladené na suroviny, technologii a při míchání směsí
  • Štítkování pneumatik
  • Layout výroby pneumatik
  • Výroba vulkanizačních membrán a forem
  • Co je to „výrobní systém“
  • Úkol do budoucna - Výroba „dámských“ pneumatik v pastelových barvách (?)

 

Lektor:
Ing. Karel Kučera

 


 

 


 
© 2019 Gumárenská skupina Zlín