Gumárenská skupina Zlín
Vavrečkova 275,
762 72 Zlín

 

Archiv:

27. 10. 2016 byla aktualizována nabídka gumárenské literatury.

19. 8. 2016 byl zveřejněn zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH, která se konala v úterý dne 12. 7. 2016 ve firmě Kordárna Plus a.s., Velká nad Veličkou.

12. 7. 2016 byl aktualizován seznam členů a seznam funkcionářů.

12. 5. 2016 byl aktualizován seznam členů.

29. 4. 2016 byl aktualizován seznam členů.

18. 4. 2016 byl zveřejněn zápis ze schůze užšího výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH, která se konala v úterý dne 22. 3. 2016 v Ústavu polymerů VŠCHT Praha.

4. 4. 2016 byl aktualizován seznam členů.

1. 2. 2016 byl zveřejněn Plán činnosti Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH Praha na rok 2016.

1. 2. 2016 byl aktualizován seznam členů a seznam funkcionářů.

19. 1. 2016 byly aktualizovány nabídky kurzů a informace k přihlášce.

Pozvánka na konferenci, která se koná ve dnech 9.-11. března 2016, BITEC, Bangkok, Thailand.

15. 12. 2015 byla aktualizována nabídka gumárenské literatury.

30. 11. 2015 byla aktualizována nabídka gumárenské literatury.

6. 11. 2015 byl aktualizován seznam členů.

2. 11. 2015 byl zveřejněn zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH, která se konala ve čtvrtek dne 15. 10. 2015 od 11:00 hodin ve firmě Mitas, a.s., výrobní závod AGRO Otrokovice.

2. 10. 2015 byl aktualizován seznam funkcionářů.

19. 9. 2015 byl aktualizován seznam členů.

10. 8. 2015 byl zveřejněn zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH, která se konala ve čtvrtek dne 2. 7. 2015 od 11:00 hodin v Centru polymerních systémů UTB ve Zlíně.

2. 6. 2015 byl aktualizován seznam členů a seznam funkcionářů.

15. 5. 2015 byl aktualizován seznam členů.

30. 4. 2015 byl aktualizován seznam členů.

20. 4. 2015 byl zveřejněn zápis ze schůze užšího výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH, která se konala ve středu dne 8. 4. 2015 od 11:00 hodin v Ústavu polymerů VŠCHT Praha.

24. 3. 2015 byl aktualizován seznam členů.

5. 2. 2015 byla aktualizována nabídka gumárenské literatury.

23. 1. 2015 byly aktualizovány anotace kurzů a seznam členů.

15. 12. 2014 byly aktualizovány kurzy pro rok 2015.

16. 11. 2014 byl zveřejněn ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH, která se konala ve středu dne 15. 10. 2014 od 11:00 hodin ve firmě CS Cabot s.r.o, Valašské Meziříčí. Příloha zápisu - Uskutečněné kurzy v roce 2014.

20. 10. 2014 byl aktualizován seznam funkcionářů

12. 10. 2014 Seminář ke smlouvě o patentové spolupráci
Tento seminář pořádá Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví, a to dne 30. 10. 2014. Seminář se koná v kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví. Přednášky budou v českém a anglickém jazyce, simultánní tlumočení je zajištěno. Během semináře bude podáváno občerstvení. Účast na semináři je bezplatná. Seminář je určen jak pro patentové zástupce, tak i pro zástupce průmyslu, kterým představí možnost zajištění patentové ochrany pro jejich inovace v mezinárodním měřítku.
Další informace lze nalézt na naší webové stránce http://upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/workshop_pct_3010.html.

20. 9. 2014 byla zveřejněna pozvánka na schůzi výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH, která se
koná 15. 10. 2014 od 11:00 hodin ve firmě CS Cabot s.r.o, Valašské Meziříčí.

3. 9. 2014 byl aktualizován seznam členů Gumárenské skupiny Zlín .

10. 8. 2014 byl zveřejněn zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH.

16. 6. 2014 byla zveřejněna pozvánka na schůzi výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH.

16. 5. 2014 byl aktualizován seznam členů Gumárenské skupiny Zlín.

10. 4. 2014 byl zveřejněn zápis ze schůze užšího výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH, která se konala ve středu dne 26. 3. 2014.

RubberCon2014 logo Pozvánka na konferenci RubberCon 2014

31. 3. 2013 byl zveřejněn Plán činnosti Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH Praha na rok 2014.

5. 12. 2013 aktualizace seznamu a anotace kurzů.

5. 12. 2013 byl zveřejněn zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH, která se konala v pondělí 18. 11. 2013.

25. 11. 2013 byl aktualizován seznam členů výboru GSZ.

21. 11. 2013 byly aktualizovány Údaje o platbě členských příspěvků.

9. 4. 2013 byly aktualizovány Informace k přihlášce na kurz.

4. 3. 2013 byl aktualizována nabídka gumárenské literatury.

Pozvánka na schůzi výboru GSZ, která se koná 18. 11. 2013 na UTB ve Zlíně

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH konané dne 27. 6. 2013

Pozvánka na schůzi výboru GSZ, která se koná 27. 6. 2013 v Mitas, a.s., výrobní úsek Praha

2. 5. 2013 byl zveřejněn Zápis ze schůze užšího výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH konané dne 16. 4. 2013

7. 2. 2013 byl aktualizován seznam členů GSZ.

6. 2. 2013 aktualizace seznamu a anotace kurzů.

24. 4. 2013 byl aktualizován seznam členů GSZ.

4. 2. 2013 byly zveřejněny kurzy na rok 2013.

21. 1. 2013 byl aktualizován funkcionářů GSZ.

15. 1. 2013 byl aktualizován seznam členů GSZ a funkcionářů GSZ.

17. 1. 2012 byla aktualizována nabídka kurzů pro rok 2012.

20. 12. 2012 byl aktualizován seznam členů GSZ a funkcionářů GSZ.

7. 12. 2012 byl aktualizován seznam členů GSZ a funkcionářů GSZ.

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH konané dne 14. 11. 2012

Pozvánka na GUMFERENCI, která se koná 14. 11. 2012 ve Zlíně

Pozvánka na schůzi výboru GSZ, která se koná 14. 11. 2012 ve Zlíně

6. 9. 2012 byl aktualizován seznam členů GSZ a funkcionářů GSZ.

10. 8. 2012 byl aktualizován seznam členů GSZ a funkcionářů GSZ.

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH konané dne 27. 6. 2012

28. 6. 2012 byla aktualizována nabídka gumárenské literatury .

Pozvánka na na schůzi výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH, která se koná 27. 6. 2012 v Kralupech nad Vltavou

Zápis ze schůze užšího výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH konané dne 19. 3. 2012

14. 3. 2012 byl aktualizován seznam členů GSZ .

25.1.2012 byla aktualizována nabídka gumárenské literatury .

Pozvánka na seminář GUMOVÝ RECYKLÁT – SUROVINA PRO ZAJÍMAVÉ APLIKACE

Plán činnosti Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH Praha na rok 2012

Pozvánka na schůzi užšího výboru GSZ, která se koná dne 19. 3. 2012 v Ústavu polymerů VŠCHT Praha

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH konané 26.10.2011 v areálu Gumotex, a.s., Břeclav

6.1.2012 byla aktualizována nabídka gumárenské literatury.

Pozvánka na schůzi výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH konané 26.10.2011 v areálu Gumotex, a.s., Břeclav
Mapa k místu konání

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín při ČSPCH konané dne 30. 6. 2011 v Gumárnách Zubří, a. s.

Pozvánka na schůzi výboru Gumárenské skupiny Zlín, konané 30.6.2011

Stránky GSZ byly dne 19. 4. 2011 přesunuty na nový URL www.gsz.ft.utb.cz

Zápis ze schůze užšího výboru Gumárenské skupiny Zlín konané dne 9. 3. 2011 v Ústavu polymerů VŠCHT Praha

Preliminary program of 4th International Conference Polymeric Materials in Automotive PMA 2011 & European Collaborative IRC Conference RubberCon

Pozvánka na seminář ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADNÍCH PNEUMATIK A ZAJIŠTĚNÍ RECYKLAČNÍCH SLUŽEB VE VAZBĚ NA EKONOMIKU, ÚKOLY VLÁDY V OBLASTI DRUHOTNÝCH SUROVIN A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zápis z tohoto semináře

Pozvánka na 4th International Conference Polymeric Materials in Automotive PMA 2011 & European Collaborative IRCO Conference RubberCon

The 18th annual ETRA Conference, 23. - 25. March 2011

Plán činnosti na rok 2011

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín konané dne 20. 10. 2010 v Semperflex Optimit, s.r.o. Odry

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín, konané 1.7.2010

IRC 2010, Mumbai, India

Plán činnosti na rok 2010

Pozvánka na schůzi výboru Gumárenské skupiny Zlín, konané 20.10.2010
Orientační mapka s místem konání

Pozvánka na schůzi výboru Gumárenské skupiny Zlín, konané 1.7.2010
Orientační mapka s místem konání

17th Annual ETRA Conference on Tyre Recycling , from 17 to 19 March 2010

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín, konané 21.4.2010

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín, konané 21.10.2009

Pozvánka na veřejnou přednášku prof. Josefa Michla na téma "ROTORY A BUBLINY MOLEKULÁRNÍCH ROZMĚRŮ"

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín, konané 8.7.2009

Pozvánka na veřejnou přednášku prof.Ing.Vratislava Ducháčka, DrSc. na téma "Odkud, jak a kam kráčejí polymery"

Program konference The 3rd RUBBER SYMPOSIUM OF THE COUNTRIES ON THE DANUBE

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín, konané 4.9.2008

Zápis ze schůze užšího výboru Gumárenské skupiny, konané 27.3.2008

Zápis ze schůze výboru Gumárenské skupiny Zlín, konané dne 12.9.2007

The Future of Specialty Silicas, April 2008, Barcelona

IRS 2007, Zlín, 11. – 12. září 2007

Plán činnosti Gumárenské skupiny Zlín na rok 2007

ETRA Conference 2007

IRC 2007, Cleveland, USA

2007 Tire Technology in China Automobile Industry Conference

The 2nd IC-EpsMsO 2007

 

© 2012 Gumárenská skupina Zlín